<sup id="iqrk5"><noscript id="iqrk5"></noscript></sup>

<delect id="iqrk5"></delect>

    <dl id="iqrk5"></dl><em id="iqrk5"><ol id="iqrk5"></ol></em>

    <em id="iqrk5"></em>
     <em id="iqrk5"><ol id="iqrk5"></ol></em>

      <dl id="iqrk5"><ins id="iqrk5"></ins></dl><dl id="iqrk5"></dl><sup id="iqrk5"></sup>

      <em id="iqrk5"></em>

       OA培训在线考试OA培训在线考试

           本次考试总分100分,考试时间30分钟!
       1. 姓名:
       2. 部门:
       一、单项选择题(每题5分,共12题,总分60分)
       3.  综合办公不包括( )。
       4.  协同工作不包括(   )。
       5.  协同流程是否可以设置时限?
       6.  协同流程的流程节点多个人时不可以设置成( )。
       7.  自建流程是否可以保存成模板?
       8.  是否能够查看流程的执行时间?
       9.  下面什么事项不会体现在待发事项?
       10.  OA系统中,比较着急的流程可以做什么?
       11.  OA系统中,下面那个不是流程节点属性?
       12.  OA系统中,当流程流转到您手中,您不可以做的操作。
       13.  OA系统中,我审阅的流程意见可以选择查看的人员吗?
       14.  下面哪项功能不是知识管理。
       二、多项选择题(每题10分,共4题,总分40分)
       15.  综合办公包含功能()
       16. OA系统中,常用工具包括()
       17.  集团已经发布的制度,在OA的哪个功能里可以查看
       18. OA中的顶级菜单(协同工作、表单应用、知识管理等)前后顺序可以调整吗?
       19. OA系统中,你最常用的功能是?
       20. 以下功能,通过本次培训有了新的了解。
       21. 通过这次培训您觉得是否需要进一步培训?
       预览 复制此问卷
       快三走势图今天
       <sup id="iqrk5"><noscript id="iqrk5"></noscript></sup>

       <delect id="iqrk5"></delect>

          <dl id="iqrk5"></dl><em id="iqrk5"><ol id="iqrk5"></ol></em>

          <em id="iqrk5"></em>
           <em id="iqrk5"><ol id="iqrk5"></ol></em>

            <dl id="iqrk5"><ins id="iqrk5"></ins></dl><dl id="iqrk5"></dl><sup id="iqrk5"></sup>

            <em id="iqrk5"></em>
             <sup id="iqrk5"><noscript id="iqrk5"></noscript></sup>

             <delect id="iqrk5"></delect>

                <dl id="iqrk5"></dl><em id="iqrk5"><ol id="iqrk5"></ol></em>

                <em id="iqrk5"></em>
                 <em id="iqrk5"><ol id="iqrk5"></ol></em>

                  <dl id="iqrk5"><ins id="iqrk5"></ins></dl><dl id="iqrk5"></dl><sup id="iqrk5"></sup>

                  <em id="iqrk5"></em>